Οργάνωση

  1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2913/2001, με το οποίο επανασυστήθηκε το ΑΣΑΕΔ, ως Ένοπλες Δυνάμεις νοούνται και η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, και το Πυροσβεστικό Σώμα. Για το λόγο αυτό, στο εξής όπου αναγράφεται Ένοπλες Δυνάμεις θα εννοούνται και τα Σώματα Ασφαλείας.
  2. Το ΑΣΑΕΔ συγκροτείται από τους:

Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο

Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ως Αντιπρόεδρο

Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού

Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ως μέλη

Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ ως Εισηγητή χωρίς ψήφο

Διευθυντή της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ ως Γραμματέα και εισηγητή χωρίς ψήφο.