Διαλειτουργικότητα - Ποιότητα - Στοχοθεσία ΕΔ

1.  H τήρηση των καθοριζομένων στον Ν.3883/2010 (πλήρης εφαρμογή διακλαδικότητας - οικονομίες κλίμακας – μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα) καθιστά την επαύξηση της διαλειτουργικότητας μέσω της τυποποίησης ως «πολλαπλασιαστή ισχύος» στη βέλτιστη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και στην επαύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ΕΔ.

2.  Ο Στόχος των ΕΔ «Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας» μέσω της τυποποίησης έχει καθορισθεί με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των παρακάτω Ενεργειών και Δράσεων:

     α. «Διαλειτουργικότητα στο Σχεδιασμό» (Interoperability «by Design»)
Αφορά στην ένταξη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και τυποποίησης ως αναπόσπαστο τμήμα του Σχεδιασμού των ΕΔ και κατ’επέκταση της Στοχοθεσίας των ΕΔ.

     β. «Αναβάθμιση Κανονιστικού Πλαισίου Τυποποίησης στις ΕΔ»
Υλοποιείται σταδιακά με την εφαρμογή των παρακάτω δράσεων:

         (1) Έκδοση Υπουργικής Εγκυκλίου με θέμα «Τυποποίηση στις ΕΔ»
Έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών τυποποίησης και το συντονισμό των διαδικασιών έκδοσης προδιαγραφών προς όφελος των συγκεντρωτικών προμηθειών και των οικονομιών κλίμακας.

         (2) Αναθεώρηση, εκσυγχρονισμός και ενοποίηση των υφισταμένων προδιαγραφών στις ΕΔ
Στοχεύει στη χάραξη του απαραίτητου σύγχρονου οδηγού κοινών προδιαγραφών υλικών που θα οδηγήσει σε συγκεντρωτικές προμήθειες.

     γ. «Συνεργασία των ΕΔ με τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για την Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας και της Τυποποίησης»
Υλοποιείται σταδιακά με την εφαρμογή των παρακάτω δράσεων:

         (1)  «Συνεργασία των ΕΔ με την ΕΛΑΣ–ΛΣ-ΠΣ και τους φορείς Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας για την εφαρμογή κοινών προτύπων και τυποποιημένων διεργασιών»

               Στοχεύει στην εφαρμογή της φιλοσοφίας “pooling and sharing” μεταξύ ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) για τον εξορθολογισμό των δαπανών στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας.       

         (2)   «Συνεργασία των ΕΔ με τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα στην Τυποποίηση - Ολιστική Προσέγγιση επί της Διαλειτουργικότητας και Τυποποίησης στη χώρα μας με τη συνεργασία όλου του Κρατικού Μηχανισμού»

               Έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σχετικό “Πλαίσιο Στρατηγικών, Επιδιώξεων και Ενεργειών για την Αναβάθμιση της Ποιότητας στις ΕΔ και την Επίτευξη Οικονομιών Κλίμακας”, το οποίο και στοχεύει στην εκλογίκευση δαπανών των ΕΔ στα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν και στην αναβάθμιση της συνεργασίας των ΕΔ με μη στρατιωτικούς οργανισμούς ποιότητας.

      δ.  «Συνεργασία ΕΔ και Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στον τομέα της τυποποίησης»

         (1)  Σχεδιάζεται με μία σειρά δράσεων όπως πρόσβαση της Αμυντικής Βιομηχανίας στα πρότυπα ΝΑΤΟ, συνεργασία ΕΔ και Βιομηχανίας στην πρόσβαση σε όλα τα πρότυπα παγκοσμίως, εκπαίδευση στελεχών της Αμυντικής Βιομηχανίας επί των κανόνων προδιαγραφών στην Ευρωπαϊκή - Εθνική Νομοθεσία και τέλος συμμετοχή της Βιομηχανίας στη διαβούλευση και διαμόρφωση στρατιωτικών προτύπων / προδιαγραφών.

         (2)  Έχει ως σκοπό την εμπέδωση των κριτηρίων ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζει και να εγγυάται η Αμυντική Βιομηχανία κατά την κάλυψη των προβαλλόμενων, από τις ΕΔ, αναγκών στρατιωτικού εξοπλισμού.

3.   Το ΓΕΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική επίδραση των παραπάνω ενεργειών και δράσεων στην εκλογίκευση των αμυντικών δαπανών, κήρυξε το έτος 2013 ως «Έτος Τυποποίησης ΕΔ».

4.   Μέσω της παρούσας ενότητας επιδιώκεται η ανάδειξη στο κοινωνικό σύνολο της κρισιμότητας των παραπάνω πρωτοβουλιών των ΕΔ στη συλλογική προσπάθεια που επιχειρείται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΕΘΑ/Δ2, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΛ. 2106574052/4164, FAX: 2106574158, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. –  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ