Πληροφοριακά Δελτία SEDM - PMSC

Ολοκλήρωση Σύσκεψης των Υπαρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας της SEDM υπό την Ελληνική Προεδρία (Ιούνιος 2018). Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.

Σύσκεψη των Υπαρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας της SEDM υπό την Ελληνική Προεδρία (Ιούνιος 2018). Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.

Συνεδριάσεις των Συντονιστικών Επιτροπών της SEDM υπό την Ελληνική Προεδρία (Μάρτιος 2018). Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.

Ολοκλήρωση των Συνεδριάσεων των Συντονιστικών Επιτροπών της SEDM υπό την Ελληνική Προεδρία (Οκτώβριος 2018). Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.

Συνεδριάσεις των Συντονιστικών Επιτροπών της SEDM υπό την Ελληνική Προεδρία (Σεπτέμβριος 2017). Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.