Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων Στρατιωτικών Ιερέων με Ελλιπή Δικαιολογητικά