Επίσκεψη Υπασπιστή Διοικήσεως ΓΕΕΘΑ στο SHAPE

Από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2018, ο Υπασπιστής Διοικήσεως ΓΕΕΘΑ, Ανθυπασπιστής Διονύσιος Ζώης, συνοδευόμενος από τους Υπασπιστές Διοικήσεων των τριών Γενικών Επιτελείων (Ανθυπασπιστής Λουκάς Τσιαμαντάς-ΓΕΣ, Ανθυπασπιστής Χαρίδημος Μαράτος-ΓΕΝ και Αρχισμηνίας Γεωργία Καραγιάννη-ΓΕΑ), πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του Supreme Headquarters Allied Powers Europe-SHAPE στην πόλη Μονς του Βελγίου, κατόπιν πρόσκλησης του Υπασπιστή Διοικήσεως του SHAPE, Command Sergeant Major Davor Petek.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου η ανωτέρω αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Υπασπιστή Διοικήσεως του SHAPE, όπου συζήτησαν επί θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη του θεσμού του Υπασπιστή Διοικήσεως και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Σώματος των Υπαξιωματικών.