Συμπληρωματική Προκήρυξη Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κατάταξης Κληρικών για Πλήρωση Κενών Θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α' και Β' Τάξης - Ανανέωση