Επιστημονική Διάλεξη "Μονογονεϊκή Οικογένεια"

Επιστημονική Διάλεξη "Μονογονεϊκή Οικογένεια"

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διάλεξης δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις η απασχόληση των παιδιών, αποκλειστικά κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία ΚΕΦΠ / ΝΝΠ στα τηλέφωνα 210 4583551 και 2104526290.