Ελλειπή Δικαιολογητικά Προκαταρκτικών Εξετάσεων έτους 2019-20

  Γνωρίζεται ότι, στις ιστοσελίδες των Εξεταστικών Κέντρων Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-20, αναρτήθηκαν οι καταστάσεις ελλειπών δικαιολογητικών.

  Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ελλειπών δικαιολογητικών είναι την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019 και ώρα 23:59. H έκδοση της τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για την συμμετοχή στις ΠΚΕ, καθώς και το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος ), θα αναρτηθούν απο κάθε εξεταστικό κέντρο την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.