Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ

01 Μαρ 2018

Το ΣΑΓΕ κατά την 4η Συνεδρίασή του, της Πέμπτης 1 Μαρτίου 2018, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

"Διατηρητέους" τους:

α. Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Χρήστο Μαυρίδη
β. Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη
γ. Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Παναγιώτη Ζαρκάδη
δ. Ταξίαρχο (ΝΟΜ) (ΕΟΘ) Ιωάννη Νικολαΐδη

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

"Διατηρητέο" τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Ιωάννη Μάνο

3. Στο Πολεμικό Ναυτικό

"Προακτέο κατ’ εκλογή" τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Νικόλαο Χριστόπουλο ΠΝ