Επιθεώρηση του Στόλου από την Α.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

11 Ιουν 2018

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.