Διαλειτουργικότητα Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

18 Δεκ 2019

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΕΘΑ, η τακτική συνεδρίαση της Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής για την επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν:

α. Η αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών και δράσεων που έχουν καθορισθεί, μέσω συμφωνημένου πλαισίου συνεργασίας στα πεδία των επιχειρήσεων, της διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής προστασίας.

β. Η αναθεώρηση - επικαιροποίηση του υφιστάμενου Πλαισίου Συνεργασίας.

γ. Η παροχή κατευθύνσεων από την Επιτροπή προς τις Ομάδες Εργασίας επί του μελλοντικού τους έργου.