Στρατιωτική Αντιπροσωπεία / Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (ΣΑ/ΑΣΣΔΕ)