'Οραμα

Όραμά μου είναι μία ευέλικτη, Διακλαδική Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης με αυξημένη δυνατότητα επέμβασης σε οποιοδήποτε τομέα του σύγχρονου, περίπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και έναντι κάθε ενδεχόμενης απειλής, ώστε να αποτραπεί ή/και να αντιμετωπισθεί, εάν απαιτηθεί, κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Βασικοί στόχοι για την υλοποίηση του οράματος μας είναι:

  • Η επίτευξη υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας - διαθεσιμότητας
  • Το αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, ελέγχου και συλλογής πληροφοριών
  • Η διατήρηση και αύξηση της λειτουργικότητας του στρατιωτικού υλικού
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων και θεμελιωδών επιχειρησιακών ιδεών - δυνατοτήτων
  • Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Η δυναμική και ευέλικτη οργανωτική δομή
  • Η ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων πόρων
  • Η μεγιστοποίηση της επιβιωσιμότητας των δυνάμεων, μέσω μιας συντονισμένης και ολιστικής προστασίας
  • Η ενάσκηση Διοίκησης ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, με δεδομένο ότι το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα και πολλαπλασιαστή ισχύος
  • Τέλος η σταθερή προσήλωσή μας στις αξίες που πρεσβεύουμε και προασπίζουμε ως μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, του πλέον αξιόπιστου και αποδεκτού θεσμού της Πατρίδας μας.