ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ Παναγιώτης Χηνοφώτης
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ

Ο Nαύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-8-1949. Απεφοίτησε από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, και ονομάσθηκε Σημαιοφόρος τον Ιούλιο του 1971.

Με συνολική θαλάσσια υπηρεσία 22 ετών υπηρέτησε ως   Διοικητής, Κυβερνήτης, Ύπαρχος και Αξιωματικός Επιχειρήσεων σε πολλούς τύπους Πολεμικών Πλοίων, κυρίως σε Αντιτορπιλλικά, Φρεγάτες και Πυραυλακάτους.

Απεφοίτησε με "άριστα" από την Ελληνική Ναυτική Σχολή Πολέμου το 1986. Επίσης απεφοίτησε από την Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ το 1989 και μετέπειτα ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντού Σπουδών της Ναυτικής Σχολής Πολέμου.

Κατέχει το πτυχίο «Επιτελούς» καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις «Διεθνείς Σχέσεις» από το Πανεπιστήμιο «Salve Regina» του Rhode Island των ΗΠΑ.

Τον Αύγουστο του 1993 τοποθετήθηκε στην Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για δύο έτη και κατόπιν υπηρέτησε στη