Μέριμνα Προσωπικού

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΕΘΑ
  Σύσταση Γραφείων Νομικής Υποστήριξης Προσωπικού
 
 
 
 
 
  Οδοιπορικά Έξοδα Εκτελέσεως Υπηρεσίας Στρατιωτικού Προσωπικού
 

Υπογραφή Σύμβασης ΥΠΕΘΑ και ΟΑΣΑ Α.Ε

   
ΓΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝ
  Διοικητική Μέριμνα
  Παραθερισμός Προσωπικού
  Θέματα Ισότητας
  Προσφορές Ιδιωτών
  Επιμόρφωση Προσωπικού
 
 
ΓΕΑ
  Διαβάστε Περισσότερα