Υγειονομικά

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΕΕΘΑ
 
 
 
  Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο ΝΝΑ
 
 
ΓΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝ
  Υγειονομική Περίθαλψη
  Υγιεινή και Ασφάλεια
 
 
ΓΕΑ
 
  Άδεια Κυήσεως - Τοκετού και Ανατροφής Τέκνου
  Καθορισμός Κατηγοριών Δικαιούχων Παροχής Υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία
  Π.Δ. 432 της 9/11/1983 - Υγειονοµική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των µελών των οικογενειών τους
  Συντονιστικές Οδηγίες Υγειονομικής Υποστήριξης για την Αντιμετώπιση Εποχικής Γρίπης 2010-2011 με το Στέλεχος Α(Η1Ν1) 2009
  Συμβεβλημένοι Ιατροί - Εξεταστικά Κέντρα
  Περιοδική Υγειονομική Εξέταση
  Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων