Εναέριος Χώρος - Αρχείο Παραβάσεων/Παραβιάσεων

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΕΧ) - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕK)  ΤΟΥ ICAO

Συγκεντρωτικά 2019
Συγκεντρωτικά 2018
Συγκεντρωτικά 2017
Συγκεντρωτικά 2016
Συγκεντρωτικά 2015
Συγκεντρωτικά 2014
Συγκεντρωτικά 2013
Συγκεντρωτικά 2012
Συγκεντρωτικά 2011
Συγκεντρωτικά 2010
Συγκεντρωτικά 2009


Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Ιανουάριος 2020

  Μεμονωμένα  
A/A Ημ/νία Σχηματισμοί Α/Φ Οπλισμένα Α/Φ

Α/Φ

CN-235

UAV Ε/Π

Συνολο

Α/Φ

Παραβάσεις

Κ.Ε.Κ.

Παραβιάσεις

Ε.Ε.Χ.

Εμπλοκές Υπέρπτηση Περιοχή
13 17/01/2020 2 5 3 - 2 - 1 8 6 5 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
12 16/01/2020 7 17 13 1 2 - - 20 12 78 8 3 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
11 15/01/2020 9 18 8 - 2 - 7 27 19 120 6 4 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
10 14/01/2020 7 14 10 1 1 - 4 20 16 91 6 27 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
9 13/01/2020 4 8 2 - 1 - 3 12 9 9 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
8 10/01/2020 3 6 5 1 - - - 7 5 40 5 18 Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
7 09/01/2020 5 10 4 - 1 - - 11 9 11 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
6 08/01/2020 1 2 - - 1 - - 3 2 - - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
5 07/01/2020 1 2 - - - - - 2 1 1 - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
4 06/01/2020 1 2 - - - - - 2 1 1 - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
3 03/01/2020 4 8 4 - - - 3 11 8 12 3 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2 02/01/2020 6
12 4 - - - - 12 7 15 2 6 Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
1 01/01/2020 - - - - - - - - - - - -  -

Παρατηρήσεις

  • Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
  • Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπόμνημα

  • Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
  • Α/Φ = Αεροσκάφος
  • Ε/Π = Ελικόπτερο
  • ICAO = International Civil Aviation Organization

Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2
02/01/2020
6

12
4
-
-
-
-
12
7
15
2
6
Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
1
01/01/2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
Παρατηρήσεις

Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα

Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
Α/Φ = Αεροσκάφος
Ε/Π = Ελικόπτερο
ICAO = International Civil Aviation Organization