Εναέριος Χώρος - Αρχείο Παραβάσεων/Παραβιάσεων

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΕΧ) - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕK)  ΤΟΥ ICAO

Συγκεντρωτικά 2017
Συγκεντρωτικά 2016
Συγκεντρωτικά 2015
Συγκεντρωτικά 2014
Συγκεντρωτικά 2013
Συγκεντρωτικά 2012
Συγκεντρωτικά 2011
Συγκεντρωτικά 2010
Συγκεντρωτικά 2009


Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Μάρτιος 2017

  Μεμονωμένα  
A/A Ημ/νία Σχηματισμοί Α/Φ Οπλισμένα Α/Φ Α/Φ CN-235 Ε/Π Συνολο Α/Φ Παραβάσεις Κ.Ε.Κ Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. Εμπλοκές Υπέρπτηση Περιοχή
19 28/03/2017 1 4 2 - - - 4 1 37 1 - Κεντρικό Αιγαίο
18 27/03/2017 1 2 - - 1 - 3 2 17 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
17 24/03/2017 1 2 - - - - 2 1 - - - Βορειοανατολικό Αιγαίο
16 23/03/2017 1 2 - - 2 - 4 3 1 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
15 22/03/2017 1 6 2 - - - 6 1 2 1 - Βορειοανατολικό Αιγαίο
14 21/03/2017 2 4 4 - 2 - 6 4 33 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
13 20/03/2017 1 2 2 - - - 2 1 3 1 - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
12 17/03/2017 1 2 2 - 1 - 3 2 2 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
11 16/03/2017 1 2 2 - - - 2 1 2 - - Βορειοανατολικό Αιγαίο
10 15/03/2017 - - - - 1 - 1 1 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
9 14/03/2017 1 2 2 - 1 - 3 3 - 1 - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
8 13/03/2017 1 2 -   2 - 4 4 20 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
7 10/03/2017 1 2 - - - - 2 1 - - - Βορειοανατολικό Αιγαίο
6 09/03/2017 1 2 2 - - - 2 1 2 - - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
5 07/03/2017 1 2 - - 1 - 3 2 14 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
4 06/03/2017 2 8 4 - 1 - 9 4 1 1 - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
3 03/03/2017 1 2 2 - 1 - 3 3 2 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2 02/03/2017 1 2 2 - 1 - 3 2 18 1 - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
1 01/03/2017 1 2 2 - - - 2 1 4 - - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

Παρατηρήσεις

  • Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
  • Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπόμνημα

  • Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
  • Α/Φ = Αεροσκάφος
  • Ε/Π = Ελικόπτερο
  • ICAO = International Civil Aviation Organization