Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2012

2012 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΚ
(ICAO)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
ΕΕΧ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 66 84 16 1 1 146
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 32 53 10 0 1 81
ΜΑΡΤΙΟΣ 93 69 21 0 0 174
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 37 50 16 0 0 110
ΜΑΪΟΣ 104 107 19 0 0 194
ΙΟΥΝΙΟΣ 60 58 23 0 0 157
ΙΟΥΛΙΟΣ 50 43 15 0 0 96
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 34 37 13 0 0 77
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 36 35 9 0 0 69
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 35 31 9 0 0 75
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 75 49 14 0 1 135
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 45 30 11 0 0 91
ΣΥΝΟΛΟ 667 646 176 1 3 1405

 

Ιανούαριος 2012 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Φεβρούριος 2012 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Μάρτιος 2012 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Απρίλιος 2012 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Μάιος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Ιούνιος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Ιούλιος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Αύγουστος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Σεπτέμβριος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Οκτώβριος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Νοέμβριος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Δεκέμβριος 2012 - Στοιχεία Άνά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO