Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2009

2009 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΚ (ICAO)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
ΕΕΧ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 65 106 37 13 7 250
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 47 123 34 17 2 259
ΜΑΡΤΙΟΣ 92 152 36 26 3 306
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 41 160 32 27 7 229
ΜΑΙΟΣ 121 163 35 8 2 281
ΙΟΥΝΙΟΣ 57 146 34 25 7 247
ΙΟΥΛΙΟΣ 50 217 42 33 12 310
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 48 225 38 34 4 293
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 43 103 31 27 1 253
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 42 69 25 18 0 204
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 47 108 26 5 2 219
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 50 106 25 4 4 227
ΣΥΝΟΛΟ 703 1678 395 237 51 3078


Ιούλιος 2009 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Αύγουστος 2009 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Σεπτέμβριος 2009 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Οκτώβριος 2009 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Νοέμβριος 2009 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO
Δεκέμβριος 2009 Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO