Ιανουάριος 2019 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO

Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Ιανουάριος 2019

  Μεμονωμένα  
A/A Ημ/νία Σχηματισμοί Α/Φ Οπλισμένα Α/Φ

Α/Φ

CN-235

Ε/Π

Συνολο

Α/Φ

Παραβάσεις

Κ.Ε.Κ

Παραβιάσεις

Ε.Ε.Χ.

Εμπλοκές Υπέρπτηση Περιοχή
23 31/01/2019 2 4 - - - 1 5 3 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
22 30/01/2019 5 12 4 - - - 12 5 5 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
21 29/01/2019 4 8 4 - - 1 9 5 11 2 - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
20 28/01/2019 5 10 2 - - 2 12 7 5 2 - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
19 27/02/2019 - - - - - 4 4 5 4 - -  Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
18 25/01/2019 7 16 8 - - - 16 15 44 4 3 Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
17 24/01/2019 1 4 - - - - 4 1 3 - - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
16 23/01/2019 4 8 6 - 2 - 10 6 31 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
15 22/01/2019 7 18 6 - - - 18 8 4 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
14 21/01/2019 3 8 2 - - - 8 3 5 - - Βορειοανατολικό Αιγαίο
13 18/01/2019 1 2 2 - 1 - 3 6 20 1 2 Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
12 16/01/2019 4 8 6 - 2 - 10 15 62 5 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
11 14/01/2019 5 11 4 - 2 - 13 13 25 5 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
10 11/01/2019 - - - - - 2 2 2 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
9 10/01/2019 1 4 - - - - 4 1 - - - Βορειοανατολικό Αιγαίο
8 09/01/2019 7 14 6 - 2 - 16 10 9 6 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
7 08/01/2019 5 10 4 - - - 10 6 6 4 - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
6 07/01/2019 3 6 4 - 1 4 11 9 12 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
5 06/01/2019 - - - - - 1 1 1 - - - Κεντρικό Αιγαίο
4 04/01/2019 2 4 2 - 2 - 6 6 66 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
3 03/01/2019 3 8 2 - 1 1 10 10 15 - 2 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2 02/01/2019 5 12 4 - - 1 13 7 11 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
1 01/01/2019 - - - - - 2 2 2 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Παρατηρήσεις

  • Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
  • Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπόμνημα

  • Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
  • Α/Φ = Αεροσκάφος
  • Ε/Π = Ελικόπτερο
  • ICAO = International Civil Aviation Organization