Φεβρουάριος 2019 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO

Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Φεβρουάριος 2019

  Μεμονωμένα  
A/A Ημ/νία Σχηματισμοί Α/Φ Οπλισμένα Α/Φ

Α/Φ

CN-235

Ε/Π

Συνολο

Α/Φ

Παραβάσεις

Κ.Ε.Κ

Παραβιάσεις

Ε.Ε.Χ.

Εμπλοκές Υπέρπτηση Περιοχή
19 28/02/2019 3 8 6 - - - 8 3 2 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
18 27/02/2019 2 6 2 - 4 - 10 7 38 5 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
17 26/02/2019 6 12 6 - 1 - 13 8 1 2 - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
16 25/02/2019 3 7 2 - 1 - 8 4 11 - - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
15 22/02/2019 3 6 2 - - - 6 3 5 1 -

Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

14 21/02/2019 1 2 - - 2 - 4 3 24 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
13 20/02/2019 4 8 2 - 2 - 10 6 8 1  - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
12 19/02/2019 3 9 2 - - - 9 3 7 2 - Βορειοανατολικό Αιγαίο
11 18/02/2019 3 6 4 - - - 6 4 35 2 -

Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

10 15/02/2019 2 4 4 - 4 - 8 6 39 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
9 14/02/2019 - - - - 2 3 5 5 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
8 13/02/2019 - - - - 1 4 5 6 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
7 12/02/2019 - - - - 2 - 2 2 - - -  Νοτιοανατολικό Αιγαίο
6 11/02/2019 3 8 2 - 3 2 13 8 5 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
5 09/02/2019 - - - - - 2 2 2 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
4 08/02/2019 3 6 2 - 1 - 7 4 3 1 - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
3 07/02/2019 - - - - 1 - 1 1 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2 04/02/2019 - - - - 2 - 2 2 33 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
1 01/02/2019 2 4 2 - 1 - 5 4 34 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Παρατηρήσεις

  • Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
  • Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπόμνημα

  • Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
  • Α/Φ = Αεροσκάφος
  • Ε/Π = Ελικόπτερο
  • ICAO = International Civil Aviation Organization