Μάρτιος 2019 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO

Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Μάρτιος 2019

  Μεμονωμένα  
A/A Ημ/νία Σχηματισμοί Α/Φ Οπλισμένα Α/Φ

Α/Φ

CN-235

Ε/Π

Συνολο

Α/Φ

Παραβάσεις

Κ.Ε.Κ

Παραβιάσεις

Ε.Ε.Χ.

Εμπλοκές Υπέρπτηση Περιοχή
26 29/03/2019 2 4 4 - - - 4 2 9 2 - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο
25 28/03/2019 6 17 - - 1 1 19 9 7 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
24 27/03/2019 6 12 6 - - - 12 8 42 4 3 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
23 26/03/2019 3 8 2 - 3 1 12 9 11 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
22 25/03/2019 3 6 - - 2 1 9 6 47 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
21 23/02/2019 1 2 4 - - 2 4 3 2 1 -  Νοτιοανατολικό Αιγαίο
20 22/03/2019 2 6 2 - - - 6 2 8 1 - Βορειοανατολικό Αιγαίο
19 21/03/2019 6 12 6 - 2 - 14 11 18 4 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
18 20/03/2019 6 12 4 - - - 12 6 36 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
17 19/03/2019 3 6 2 1 2 - 9 6 35 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
16 18/03/2019 2 4 2 - - - 4 2 3 1 - Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
15 17/03/2019 - - - - 1 1 2 3 7 - - Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο 
14 16/03/2019  - - - - - 2 2 5 - - -  Βορειοανατολικό Αιγαίο
13 15/03/2019 3 6 2 - 1 - 7 4 15 - 2 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
12 14/03/2019 1 4 - - - - 4 1 1 - - Βορειοανατολικό Αιγαίο
11 12/03/2019 2 5 4 - 2 - 7 4 1 3 - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
10 11/03/2019 2 4 - - - 1 5 3 2 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
9 10/03/2019  - - - - 1 - 1 2 - - -  Νοτιοανατολικό Αιγαίο
8 08/03/2019 6 14 6 - 1 - 15 8 54 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
7 07/03/2019 2 15 2 - 2 - 7 4 51 - 1 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
6 06/03/2019 3 8 4 - 1 2 11 8 9 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
5 05/03/2019 5 10 2 - 1 3 14 10 16 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
4 04/03/2019 1 2 - - 5 1 8 10 - - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
3 03/03/2019 - - - - 2 3 5 6 3 - -  Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2 02/03/2019  - - - - - 1 1 1 - - -  Βορειοανατολικό Αιγαίο
1 01/03/2019 1 2 - - - 1 3 2 1 - - Βορειοανατολικό Αιγαίο

Παρατηρήσεις

  • Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
  • Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπόμνημα

  • Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
  • Α/Φ = Αεροσκάφος
  • Ε/Π = Ελικόπτερο
  • ICAO = International Civil Aviation Organization
2
4
4
-
-
-
4
2
9
2
-