Απρίλιος 2019 - Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO

Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων Ε.Ε.Χ. και Παραβάσεων Κ.Ε.Κ. ICAO - Απρίλιος 2019

  Μεμονωμένα  
A/A Ημ/νία Σχηματισμοί Α/Φ Οπλισμένα Α/Φ

Α/Φ

CN-235

Ε/Π

Συνολο

Α/Φ

Παραβάσεις

Κ.Ε.Κ

Παραβιάσεις

Ε.Ε.Χ.

Εμπλοκές Υπέρπτηση Περιοχή
30 30/04/2019 11 22 4 - 1 1 24 17 15 9 1 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
29 29/04/2019 6 12 1 - 2 - 14 12 32 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
28 28/04/2019 - - - - 1 - 1 2 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
27 27/04/2019 - - - - - 1 1 1 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
26 26/04/2019 7 14 1 - 1 1 16 13 39 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
25 25/04/2019 4 10 - - - 1 11 7 13 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
24 24/04/2019 3 8 1 - 1 - 9 5 5 - -

Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

23 23/04/2019 - - - - - - - - - - - -
22 22/04/2019 1 2 - - - 1 3 2 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
21 21/04/2019 - - - - - - 1 1 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
20 20/04/2019 - - - - - - - - - - - -
19 19/04/2019 2 4 - - 1 - 5 5 3 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
18 18/04/2019 - - 4 4 1 - 5 8 14 5 - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
17 17/04/2019 1 2 1 - 1 - 3 2 16 1 1 Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
16 16/04/2019 2 6 2 - 2 - 8 8 43 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
15 15/04/2019 4 9 2 - 1 4 14 9 5 1 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
14 14/04/2019 - - - - - - - - - - - -
13 13/04/2019 - - - - - - - - - - - -
12 12/04/2019 3 6 - - - 1 7 4 9 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
11 11/04/2019 2 4 1 - 2 - 6 4 16 3 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
10 10/04/2019 2 4 - - 2 - 6 4 2 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
9 09/04/2019 3 6 2 - - - 6 3 8 - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
 8 08/04/2019 - - - - 1 - 1 1 - - - Νοτιοανατολικό Αιγαίο
7 07/04/2019 - - - - - - - - - - - -
6 06/04/2019 - - - - 1 - 1 1 - - - Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
5 05/04/2019 - - - - - - - - - - - -
4 04/04/2019 - - - - 2 - 2 2 13 - - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
3 03/04/2019 5 10 2 - 2 - 12 8 24 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
2 02/04/2019 7 16 2 - 2 - 18 12 19 3 3 Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
1 01/04/2019 5 10 1 - - - 10 5 7 2 - Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Παρατηρήσεις

  • Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
  • Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπόμνημα

  • Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
  • Α/Φ = Αεροσκάφος
  • Ε/Π = Ελικόπτερο
  • ICAO = International Civil Aviation Organization