.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 

      
Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ:


ΣΔΙΕΠ    ΣΔΕΠΝ    ΣΔΙΕΠ ΠΑ

   diavgeia.gov.gr

Για τους Νεοτοποθετημένους
σας προτείνουμε
ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΔΙΣΠΟ

  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΣΠ              ΑΔΙΣΠΟΑΝΩΤΑΤΗ  ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΕΜΟΥ
1η ΣΕΙΡΑ 2003 - 04
1η ΣΕΙΡΑ 2003 - 04
2η ΣΕΙΡΑ 2004 - 05
2η ΣΕΙΡΑ 2004 - 05
3η ΣΕΙΡΑ 2005 - 06
3η ΣΕΙΡΑ 2005 - 06
4η ΣΕΙΡΑ 2006 - 07
4η ΣΕΙΡΑ 2006 - 07
5η ΣΕΙΡΑ 2007 - 08
5η ΣΕΙΡΑ 2007 - 08
6η ΣΕΙΡΑ 2008 - 09
6η ΣΕΙΡΑ 2008 - 09
7η ΣΕΙΡΑ 2009 - 10
7η ΣΕΙΡΑ 2009 - 10
8η ΣΕΙΡΑ 2010 - 11
8η ΣΕΙΡΑ 2010 - 11
9η ΣΕΙΡΑ 2011 - 12
9η ΣΕΙΡΑ 2011 - 12
10η ΣΕΙΡΑ 2012 - 13
10η ΣΕΙΡΑ 2012 - 13
11η ΣΕΙΡΑ 2013 - 14
11η ΣΕΙΡΑ 2013 - 14
12η ΣΕΙΡΑ 2014 - 15
12η ΣΕΙΡΑ 2014 - 15
13η ΣΕΙΡΑ 2015 - 16
13η ΣΕΙΡΑ 2015 - 16
14η ΣΕΙΡΑ 2016 - 17
14η ΣΕΙΡΑ 2016 - 17
15η ΣΕΙΡΑ 2017 - 18
15η ΣΕΙΡΑ 2017 - 18