.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ
  greek_flag   englishflag
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 

    
 Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ:

   ΑΔΙΣΠΟ                         ΑΣΠΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΕΜΟΥ
1η ΠΕΡΙΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1925-1940
1η ΣΕΙΡΑ 1925 - 26
1η ΣΕΙΡΑ 1925 - 26
2η ΣΕΙΡΑ 1925 - 27
2η ΣΕΙΡΑ 1926 - 27
3η ΣΕΙΡΑ 1926 - 28
3η ΣΕΙΡΑ 1927 - 28
4η ΣΕΙΡΑ 1926 - 28
4η ΣΕΙΡΑ 1926 - 28
5η ΣΕΙΡΑ 1928 - 30
5η ΣΕΙΡΑ 1928 - 30
6η ΣΕΙΡΑ 1929 - 31
6η ΣΕΙΡΑ 1929 - 31
7η ΣΕΙΡΑ 1930 - 32
7η ΣΕΙΡΑ 1930 - 32
8η ΣΕΙΡΑ 1931 - 33
8η ΣΕΙΡΑ 1931 - 33
10η ΣΕΙΡΑ 1933 - 35
10η ΣΕΙΡΑ 1933 - 35
11η ΣΕΙΡΑ 1934 - 36
11η ΣΕΙΡΑ 1934 - 36
12η ΣΕΙΡΑ 1935 - 37
12η ΣΕΙΡΑ 1935 - 37
13η ΣΕΙΡΑ 1936 - 38
13η ΣΕΙΡΑ 1936 - 38
15η ΣΕΙΡΑ 1938 - 40
15η ΣΕΙΡΑ 1938 - 40
16η ΣΕΙΡΑ 1939 - 40
16η ΣΕΙΡΑ 1939 - 40

2
η ΠΕΡΙΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1946-2003
1η ΣΕΙΡΑ 1947 - 48
1η ΣΕΙΡΑ 1947 - 48
2η ΣΕΙΡΑ 1948 - 49
2η ΣΕΙΡΑ 1948 - 49
3η ΣΕΙΡΑ 1949
3η ΣΕΙΡΑ 1949
5η ΣΕΙΡΑ 1951
5η ΣΕΙΡΑ 1951
7η ΣΕΙΡΑ 1952 - 53
7η ΣΕΙΡΑ 1952 - 53
8η ΣΕΙΡΑ 1953
8η ΣΕΙΡΑ 1953
9η ΣΕΙΡΑ 1954 - 55
9η ΣΕΙΡΑ 1954 - 55
11η ΣΕΙΡΑ 1955 - 56
11η ΣΕΙΡΑ 1955 - 56
12η ΣΕΙΡΑ 1956 - 57
12η ΣΕΙΡΑ 1956 - 57
13η ΣΕΙΡΑ 1956 - 57
13η ΣΕΙΡΑ 1956 - 57
14η ΣΕΙΡΑ 1957 - 58
4η ΣΕΙΡΑ 1957 - 58
15η ΣΕΙΡΑ 1958 - 59
15η ΣΕΙΡΑ 1958 - 59
16η ΣΕΙΡΑ 1959 - 60
16η ΣΕΙΡΑ 1959 - 60
17η ΣΕΙΡΑ 1960 - 61
17η ΣΕΙΡΑ 1960 - 61
18η ΣΕΙΡΑ 1961 - 62
18η ΣΕΙΡΑ 1961 - 62
19η ΣΕΙΡΑ 1962 - 63
19η ΣΕΙΡΑ 1962 - 63
20η ΣΕΙΡΑ 1963 - 64
20η ΣΕΙΡΑ 1963 - 64
21η ΣΕΙΡΑ 1964 - 65
21η ΣΕΙΡΑ 1964 - 65
22η ΣΕΙΡΑ 1965 - 66
22η ΣΕΙΡΑ 1965 - 66
23η ΣΕΙΡΑ 1966 - 67
23η ΣΕΙΡΑ 1966 - 67
24η ΣΕΙΡΑ 1967 - 68
24η ΣΕΙΡΑ 1967 - 68
25η ΣΕΙΡΑ 1968 - 69
25η ΣΕΙΡΑ 1968 - 69
26η ΣΕΙΡΑ 1969 - 70
26η ΣΕΙΡΑ 1969 - 70
27η ΣΕΙΡΑ 1970 - 71
27η ΣΕΙΡΑ 1970 - 71
28η ΣΕΙΡΑ 1971 - 72
28η ΣΕΙΡΑ 1971 - 72
29η ΣΕΙΡΑ 1972 - 73
29η ΣΕΙΡΑ 1972 - 73
30η ΣΕΙΡΑ 1973 - 74
30η ΣΕΙΡΑ 1973 - 74
32η ΣΕΙΡΑ 1975 - 76
32η ΣΕΙΡΑ 1975 - 76
33η ΣΕΙΡΑ 1976 - 77
33η ΣΕΙΡΑ 1976 - 77
34η ΣΕΙΡΑ 1977 - 78
34η ΣΕΙΡΑ 1977 - 78
35η ΣΕΙΡΑ 1978 - 79
35η ΣΕΙΡΑ 1978 - 79
36η ΣΕΙΡΑ 1979 - 80
36η ΣΕΙΡΑ 1979 - 80
37η ΣΕΙΡΑ 1980 - 81
37η ΣΕΙΡΑ 1980 - 81
38η ΣΕΙΡΑ 1981 - 82
38η ΣΕΙΡΑ 1981 - 82
39η ΣΕΙΡΑ 1982 - 83
39η ΣΕΙΡΑ 1982 - 83
40η ΣΕΙΡΑ 1983 - 84
40η ΣΕΙΡΑ 1983 - 84
41η ΣΕΙΡΑ 1984 - 85
41η ΣΕΙΡΑ 1984 - 85
42η ΣΕΙΡΑ 1985 - 86
42η ΣΕΙΡΑ 1985 - 86
43η ΣΕΙΡΑ 1986 - 87
43η ΣΕΙΡΑ 1986 - 87
44η ΣΕΙΡΑ 1987 - 88
44η ΣΕΙΡΑ 1987 - 88
45η ΣΕΙΡΑ 1988 - 89
45η ΣΕΙΡΑ 1988 - 89
46η ΣΕΙΡΑ 1989 - 90
46η ΣΕΙΡΑ 1989 - 90
47η ΣΕΙΡΑ 1990 - 91
47η ΣΕΙΡΑ 1990 - 91
48η ΣΕΙΡΑ 1991 - 92
48η ΣΕΙΡΑ 1991 - 92
49η ΣΕΙΡΑ 1992 - 93
49η ΣΕΙΡΑ 1992 - 93
50η ΣΕΙΡΑ 1993 - 94
50η ΣΕΙΡΑ 1993 - 94
51η ΣΕΙΡΑ 1994 - 95
51η ΣΕΙΡΑ 1994 - 95
52η ΣΕΙΡΑ 1995 - 96
52η ΣΕΙΡΑ 1995 - 96
53η ΣΕΙΡΑ 1996 - 97
53η ΣΕΙΡΑ 1996 - 97
54η ΣΕΙΡΑ 1997 - 98
54η ΣΕΙΡΑ 1997 - 98
55η ΣΕΙΡΑ 1998 - 99
55η ΣΕΙΡΑ 1998 - 99
57η ΣΕΙΡΑ 2000 - 01
57η ΣΕΙΡΑ 2000 - 01
58η ΣΕΙΡΑ 2001 - 02
58η ΣΕΙΡΑ 2001 - 02
59η ΣΕΙΡΑ 2002 - 03
59η ΣΕΙΡΑ 2002 - 03