.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 


ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ
 

Ο Αρχιπλοίαρχος Β. Κάτσικας ΠΝ γεννήθηκε στη Μελβούρνη Αυστραλίας το 1964. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1982 και αποφοίτησε το 1986 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος.

Προαγωγές

 • Ανθυποπλοίαρχος  
 • 1989
 • Υποπλοίαρχος
 • 1993
 • Πλωτάρχης
 • 1998
 • Αντιπλοίαρχος
 • 2002
 • Πλοίαρχος
 • 2010
 • Αρχιπλοίαρχος 
 • 2016

  Τοποθετήσεις/Υπηρεσία

 • 1986 - 1988:
 • Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ (D-215) και Α/Τ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (D-216)
 • 1988 - 1991:
 • Διοίκηση Υποβρυχίων, αρχικά στο Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S-114) και μετέπειτα στο Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ (S-118).
 • 1991 - 1993:
 • Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (S-112) κατά τον εκσυγχρονισμό του στο Κίελο Γερμανίας (Πρόγραμμα NEPTUNE).
 • 1994 - 1995:
 • Δντης Οπλισμού Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (S-112).
 • 1996 - 1998:
 • Ύπαρχος Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (S-113), κατά τον εκσυγχρονισμό του στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και την ενεργοποίησή του.
 • 1999 - 2000:
 • Κυβερνήτης Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (S-113).
 • 2000 - 2002:
 • Κυβερνήτης Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ (S-118).
 • 2003 - 2007:
 • Ναυτικό Κλιμάκιο Κιέλου στα πλαίσια του προγράμματος "Υ/Β τ. 214", για την παραλαβή του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S-120).
 • 2007 - 2009:
 • Επιστολέας Διοίκησης Υποβρυχίων (ΔΥ).
 • 2009 - 2010:
 • Κυβερνήτης ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (Α-374).
 • 2011 - 2013:
 • Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).
 • 2013 - 2014:
 • ΔΚΒ Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ).
 • 2014 - 2016:
 • Διοικητής Υποβρυχίων.
 • 2016           :
 • Διευθυντής Σπουδών της ΑΔΙΣΠΟ.
 • 2017           :
 • Συντονιστής Επιθεωρήσεων της Γενικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ).
 • 2018-          :
 • Υποδιοικητής ΑΔΙΣΠΟ.


  Εκπαιδεύσεις/Πτυχία/Εξειδικεύσεις 

 • Σχολείο Γενικής Επιμόρφωσης, με εξειδίκευση Αξιωματικού Ναυτιλίας - Κατεύθυνσης,
 • Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)
 • Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ)
 • Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ)
 • Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία Εξειδικεύσεως Αξιωματικών Υποβρυχίων (Αξκου - Υπάρχου - Κυβερνήτου)
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Leadership από το Πανεπιστήμιο του Kingston


 • Μετάλλια/Παράσημα/Διαμνημονεύσεις

 • Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
 • Σταυρός Ταξιαρχών του Τάγματος της Τιμής
 • Σταυρός Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοίνικα
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα 
 • Στρατιωτικής Αξίας, Α’ Τάξεως
 • Ευδόκιμου Διοικήσεως, Β’ Τάξεως
 • Υπηρεσίας Αξιωματικού Επιτελούς, Β’ Τάξεως

 • Ο Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Κάτσικας ΠΝ είναι νυμφευμένος και έχει μία κόρη και δύο υιούς.
   Ιστοχώροι επιτελικών
   σχολών ΕΔ: