.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH Αρχιπλοίαρχος Σταύρος Τηλιακός ΠΝ

            ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

                   Τόπος Γέννησης: Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
                   Ημ/νία Γέννησης: 10/03/1967

 

            ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

                   - 2019-: Υποδιοικητής Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

 

                   - 2015-2019: Διευθυντής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Άμυνας

 

                   - 2013-2015: Διευθυντής Εκτέλεσης Επιθεωρήσεων/ Επιθεωρητής Επιχειρησιακής Ικανότητας στην Γενική Επιθεώρηση του Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ)

 

                   - 2012-2013: Κυβερνήτης ΠΓΥ ΑΞΙΟΣ 

 

                   - 2009-2012: Επιτελής Επιχειρήσεων στην Διοίκηση Αεροναυτικών Επιχειρήσεων της Νότιας Πτέρυγας του NATO (CMAN) στην Αμερικανική βάση του Capodichino, Νάπολη Ιταλίας

 

                   - 2008-2009: Διοικητής 1ης Μοίρας Ελικοπτέρων του ΠΝ (Ε/Π AB212-AL-III) στην Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ)

 

                   - 2007-2008: Διοικητής Βάσης Ελικοπτέρων του ΠΝ στην ΔΕΝ

 

                   - 2005-2006: Διοικητής 1ης Μοίρας Ελικοπτέρων του ΠΝ στην ΔΕΝ (Ε/Π AB212-AL-III)

 

                   - 2004-2005: Κυβερνήτης Ν/Α ΑΥΡΑ

 

                   - 2000-2003: Διευθυντής Προσωπικού/Επιχειρήσεων στην ΔΕΝ

 

                   - 1995-1997: Τοποθέτηση σε Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ

 

                   - 1988-1992: Τοποθέτηση σε Φ/Γ ΕΛΛΗ, Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ και Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

 

            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

                   - 2017-2019: ALBA Graduate Business School, MBA στο Shipping (σε εξέλιξη), Αθήνα

 

                   - 2017-2018: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Diploma στις Διαπραγματεύσεις

 

                   - 2009: Σχολή Ασφαλείας Πτήσεων του RN, Royal Air Naval Station, Yeovilton, Ηνωμένο Βασίλειο

 

                   - 2006-2007: Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Θεσσαλονίκη

 

                   - 2005-2006: ALBA Graduate Business School, Msc στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα

 

                   - 2002: NATO Orientation School, Oberamergau, Γερμανία

 

                   - 2000 : Σχολή Ασφαλείας Πτήσεων της RAF,Stanmmore, Ηνωμένο Βασίλειο

 

                   - 1994-1998: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

                   - 1994-1995: Σχολή Ελικοπτέρων του ΠΝ, Μαραθώνας

 

                   - 1993-1994: Σχολή Αεροπορίας Στρατού, Στεφανοβίκειο Βόλου

 

                   - 1984-1988: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 

            ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ

                   - Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στον βαθμό του και στις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

 

                   - Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ινστιτούτα Δημόσιας Διοίκησης, Ηγεσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού)

 

                   - Πιστοποίηση από Lloyds Register (LRQA) για Auditor/Lead Auditor ISO 9001/08, ISM Code & ISPS Code Internal Auditor, Risk Management and Incident Investigation και από DNV/GL για CSO/SSO

 

                   - Πιστοποίηση από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών για ship-broking (Ναυλομεσιτείες)

 

                   - Πιστοποίηση από Project Management Institute (PMI) US για Project Management Professional (PMP) και από Axelos για PRINCE2 Project Manager   

 

                   - Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

  Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: