.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 


ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Αντωναράκος ΠΝ
 

Ο Αρχιπλοίαρχος Δ. Αντωναράκος ΠΝ γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1966 στη Σπάρτη Λακωνίας. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1983 και αποφοίτησε το 1987 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος.

Προαγωγές

 • Ανθυποπλοίαρχος  
 • 1990
 • Υποπλοίαρχος
 • 1994
 • Πλωτάρχης
 • 1999
 • Αντιπλοίαρχος
 • 2004
 • Πλοίαρχος
 • 2012
 • Αρχιπλοίαρχος 
 • 2017

  Τοποθετήσεις/ Υπηρεσία

 • Αξιωματικός Αεράμυνας
 • Φ/Γ ΕΛΛΗ 1987-1988
 • Ύπαρχος
 • Ο/Γ ΤΟΥΡΝΑΣ 1988-1989
 • Αξιωματικός ΣΝ-ΝΚ-ΓΚ
 • ΤΠΚ ΚΟΝΙΔΗΣ 1989-1990
 • Δντής Οπλισμού-Επχσεων
 • ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ 1992-1993
 • Δντής Οπλισμού
 • Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ 1993-1995
 • Δντής Οπλισμού, Ύπαρχος
 • Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ 1995-1999
 • Δντής Σπουδών
 • ΣΧΟΛΗ Φ/Γ-Α/Τ 1997-1999
 • Ύπαρχος
 • Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ 1999-2000
 • Δντής Γ’ Κλάδου
 • Διοίκηση Φρεγατών 2000-2001
 • Κυβερνήτης
 • ΤΠΚ ΚΟΝΙΔΗΣ 2001-2003
 • Διοικητής
 • Βάση Ταχέων Σκαφών 2004-2006
 • Διοικητής
 • ΔΜΤΠΚ/2 2006
 • OMS IOX 0020
 • CCMAR NAPLES ITALY 2006-2008
 • Τμηματάρχης ΜΕ3
 • ΓΕΝ/ΔΕΞ 2008-2009
 • Επιστολέας
 • ΔΤΣ 2009-2010
 • Κυβερνήτης
 • Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ 2010-2011
 • Δντής Δνσης Ναυτικών Όπλων
 • Ναύσταθμος Σαλαμίνος 2011-2013
 • Δντής Γ’ Κλάδου
 • Αρχηγείο Στόλου 2013-2014
 • Ακόλουθος Άμυνας
 • Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι 2014-2016
 • Δντής Δνσης Ναυτικών Όπλων
 • Ναύσταθμος Σαλαμίνος 2016-2017
 • Αρχιεπιστολέας
 • ΔΝΕ 2017-2018

  Εκπαιδεύσεις/ Πτυχία/ Εξειδικεύσεις

 • Σχολείο ΗΝ Πολέμου
 • 1988
 • Σχολείο Εξειδίκευσης Αξιωματικών ΠΒ/ΤΠΚ
 • 1992
 • Combat Systems Officer (ΗΠΑ)
 • 1995
 • Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)
 • 1998
 • Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) 
 • 2004
 • SIGINT COURCE (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
 • 2007
 • Σχολή Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)
 • 2014

  Μετάλλια/ Παράσημα/ Διαμνημονεύσεις

 • Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
 • Σταυρός Ταξιαρχών του Τάγματος της Τιμής
 • Σταυρός Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοίνικα
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα 
 • Στρατιωτικής Αξίας, Α’ Τάξεως
 • Ευδόκιμου Διοικήσεως, Β’ Τάξεως
 • Υπηρεσίας Αξιωματικών Επιτελούς, Β’ Τάξεως
 • Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές

 • Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.
   Ιστοχώροι επιτελικών
   σχολών ΕΔ: