.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 16ης ΕΣ
       


Ολοκλήρωση Διεθνούς Σχολείου Επιχειρησιακής Σχεδίασης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Έναρξη Διεθνούς Σχολείου Επιχειρησιακής Σχεδίασης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Σερβίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ολοκλήρωση Διημερίδας περί Εφαρμογής Κανόνων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Επιχειρησιακή Σχεδίαση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διημερίδα περί Εφαρμογής Κανόνων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Επιχειρησιακή Σχεδίαση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας για το Σχολείο Προσανατολισμού Κοινής Πολιτίκης Ασφάλειας και Άμυνας της Σχολής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   

 Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: