Καλωσήλθατε στο δικτυακό τόπο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (ΣΑ/ΑΣΣΔΕ).


Σκοπός του δικτυακού αυτού τόπου είναι η ενημέρωση των στελεχών των ΕΔ για το έργο της Αντιπροσωπείας καθώς επίσης η παροχή χρήσιμων πληροφοριακών στοιχείων για την ελληνική κοινότητα του SHAPE και επισκεπτών της ΣΑ/ΑΣΣΔΕ.


Η ΣΑ/ΑΣΣΔΕ διευθύνεται από τον Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο ΑΣΣΔΕ και υπάγεται απευθείας στο ΓΕΕΘΑ.


Διατελέσαντες Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι ΑΣΣΔΕ

SHAPE